لیست CPU های ARMv5


Alcatel OT-890
Alcatel One Touch OT-891 Soul
Archos 7 Home Tablet
Archos 8 Home Tablet
Archos Arnova 7
Archos Arnova 8
Archos Arnova 10
Digma iD7
Explay MID-715
Fly IQ300 Vision
GoClever TAB R703G
iconBIT W55HD
IVIO ICON
IVIO ICON PRO
Star A1000
Star A2000
Star A2000 GPS
Star A3000
Star A3000+
Star A5000
Star A8000