سلام

خبر خوب برای دوستاداران شماره مجازی

ورژن جدید برنامه تالک 2 درست شده و به راحتی کد میده.
واسه تلگرام از قندشکن استفاده کنید.


کد PHP:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voyagerinnovation.talk2&hl=en