اندروید

با سلام

برای این کار

(گوشی بزنین شارژ بعد اینکه 100 درصد شد از شارژر جدا نکنین و کد #0228#* رو بزنین و گزینه استارتو بزنین
بعد اون سریع از شارژ جدا کنین و انقدر با گوشی کار کنین تا خاموش بشه و مجدد بزنین به شارژ تا 100 درصد بشه
============================

کلا گزینه Quick start شارژ رو خالی میکنه
Dialed *#0228#

I pressed quick start below the battery was at 80% when i pressed Quickatart it drained to 2%