اندرویدبا سلام


در خدمت شما هستیم


با


برنامه حذف s7 FRPکد:
http://www.mediafire.com/download/5yb1452akb5m7tx/setup_frp_jalalkeshtgar.zip