یکی ازمشکلهایی که ماهمیشه موقع تعویض رامبه ذهنمون میادازدست رفتن تنظیمات واس ام اس ها وشماره تلفن ها (اگه توسیمکارت کیپشون نکرده باشی)وبخصوص نصب دوباره برنامه هاست که خیلی راحت میشه بانرم افزارPc SUITE FOR ANDROID این مشکل رو حل کردبصورت زیر:
نرم افزار را دانلود و اجرا کنید بعد روی ربات اندروید کلیک کنیدوازقسمت سوم English روانتخاب کنیدتازبان نرم افزارازچینی به فارسی تغییرکنه سپس گوشی روبا usbبه کامپیوترمتصل کنیدوصبرکنیدتانرم افزارگوشی روبشناسه سپس ازقسمت بالاSystemروانتخاب کنیدوBackup/restoreروبزنیدحالاخیلی راحت میتونید ازهرقسمتی که خواستین بک آپ بگیریدوریستورکنید.
ه چیزدیگه هم اینکه میتونیدبانرم افزارTitanium backup ازنرم افزارهایی که تنظیمات خاصی دارن مثل Go launcher و... بک اپ بگیرید تادیگه نگران تنظیمات نرم افزارهاتونم نباشه به این صورت میتونیددرمدت زمان یک ربع رامتونوعوض کنیدوبرنامه هاتون رودوباره به قبل برگردونیت .


[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]