آخرین اتفاق ناخوشایند،آبرو ریزی گروهی از ریاضی دانان بود که برای خود نمایی هم که شده موفق به پیدا کردن یک اشکال بسیار جزئی در پردازنده های اسکای لیک شده اند.تا پیش از این مطالبی در این زمینه برای شما منتشر کرده بودیم،اما قضیه از این قرار است که گروهی از ریاضی دانان متوجه یک فریز ناهنگام سیستم در حالت استفاده از نرم افزار استرس Prime 95 شدند.ظاهرا این اتفاق در شرایطی خاص و تنها در ابتدای ریشه یابی ها اتفاق می افتد.مشکل بسیار جزئی و کم پیداست اما هر چه که باشد،یک مشکل فنی است که اینتل هم آن را پذیرفته است.چند کمپانی مانند MSI و ASUS به سرعت یک بروز رسانی را از طریق آپدیت بایوس به مادربردهای خود تزریق کردند.

هر چند که این آپدیت برای مادربردها اصلا ضروری نبوده و حتی MSI اعلام کرده است که به واقع چندان احتیاجی برای این بروز رسانی نیست،اما به هر صورت یک مشکل فنی است.بسیاری از کاربران نه این نرم افزار را به خوبی می شناسند و نه از آن استفاده می کنند.این نرم افزار عموما برای تست پردازنده و اعمال استرس به سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.