طریقه نصب

1.گوشي را بايد s-off(یا آنلاک) و [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ] کرده باشيد و داراي کلاک ريکاوري باشد(
2. [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ] را به صفحه اصلي مموري کپي کنيد
3. گوشي را خاموش کرده و با گرفتن ولوم پايين و پاور به بوتلوادر رفته
4. با ولوم پايين به [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ] رفته و با Power تاييد کنيد
5. از منوی nand از [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ] خود بکاپ بگیرید
6. درينجا گوشي را [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ] cache و [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ] data کنيد
7. به گزينه Install zip from [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ] و سپس choose zip file رفته
8. نام [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ] انتخاب و تائيد کنيد مدتي طول مي کشد و رام نصب مي شود
9. با گزينه reboot system now گوشي ريبوت شده و [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ] بالا مي آيد
10. ممکن است براي دفعه اول ده دقيقه طول بکشد.

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]