باسلامبنده گوشی Galaxy S II Plus دارمو این گیرنده رو خریدمگوشیم شناسایی میکنه و برنامه اش آخرین ورژنش 2.170 رو نصب کردم ولی وقتی کانالهارو اسکن میکنم بعد از اسکن هیچ کانالی رو شناسایی نمیکنهمشکل از کجاست؟