یکی از وظایف کمپانی گوگل این است که به طور روزانه، به شکایات مربوط به لینک های غیرقانونی رسیدگی کرده و در صورت نیاز، آن ها را حذف کند. اما این ماموریت گوگل روز به روز سخت تر و سخت تر می شود و امروزه، تعداد لینک های غیرمجاز از هر زمان دیگری بیش تر اند. بنا بر آماری که جدیدا گزارش شده ، غول جستجوگر در حال حاضر روزانه چیزی بیش از 2 میلیون درخواست برای حذف لینک های غیرقانونی دریافت می کند.یکی از ترکرهای معروف تورنت تحت عنوان «Torrent Freak» گفته است که ماه گذشته، آن ها از سوی 5609 نماینده مختلف کپی رایت، بیش از 65 میلیون درخواست برای حذف لینک های غیرقانونی دریافت کرده اند. این تعداد درخواست، برابر است با 1500 درخواست در دقیقه که رشد 200 درصدی نسبت به همین آمار در سال گذشته را نشان می دهد.

از میان سایر کمپانی هایی که بیش ترین درخواست برای حذف لینک های غیر قانونی را ارسال می کنند، می توان به سازمان هایی چون Degban، British Recorded Music Industry یا BPI و Recording Industry Association of America یا RIAA اشاره کرد.البته بخش عمده ای از این آمار منتشر شده، به شرایطی باز می گردد که درخواست کننده، یا لینکی را اشتباه و یا لینکی را چند بار ارسال کرده است.تا پیش از این، سازمان هایی نظیر MPAA و RIAA از گوگل درخواست کرده بودند که از فعالیت سایت هایی با محتویات غیرقانونی و مغایر با کپی رایت، جلوگیری به عمل آورد. گوگل در پاسخ اعلام کرد که روی نوعی الگوریتم جستجو کار می کند که نمره رنکینگ چنین سایت هایی را پایین آورده تا در صفحات اول دیده نشوند. اما هنوز الگوریتم گوگل کامل نشده است و ظاهرا سیستم درخواست حذف محتویات غیرمجاز، تنها راه حل عملی برای ناشران به شمار می رود.