توییتر اخیراً قابلیت “favorite” کردن توییت ها را با “likes” تعویض کرد و آن را به قابلیت های فیس بوک و اینستاگرام شبیه تر ساخت. طبق روال همه تغییرات جدید، این طرح نیز موافقین و مخالفین زیادی دارد اما در عین حال نمی توان مزیت ها و نکات مثبت آن را نیز در نظر نگرفت.

توییتر حدود دو هفته پیش، آیکون های ستاره خود که علامت favorite بود را با آیکون های قلب جدیدی که نشاندهنده like هستند جایگزین کرد. اما برخی از کاربران اعتراض خود را به این اقدام توییتر اعلام کردند و برخی از آنها نیز دلایل قانع کننده ای برای مخالفت خود داشتند. پیش از این، لایک ها برای فیس بوک و قلب ها متعلق به اینستاگرام بودند و به اعتقاد کاربران، ارسال آیکون قلب مفهوم متفاوتی را نسبت به آیکون ستاره منتقل می کند و بار معنایی آنها متفاوت است و باعث می شود در برخی موارد با موقعیت تناسب نداشته باشد. اما توییتر نسبت به تمامی این اتفاقات و پاسخ دادن به کاربران طفره رفت و پاسخ کاربران را با ارسال یک اموجی خجالتی داد. اخیراً اخباری از سوی یکی از کاربران توییتر منتشر شده است و اسکرین شات های منوی موقتی که در بالای آیکون قلب نمایش داده می شود را برای توییتر ارسال کرده که نشاندهنده اتفاقات جدیدی ست. این اسکرین شات ها نشان می دهند که توییتر قصد دارد اموجی های بیشتری را در اختیار کاربران قرار دهد و آیکون های دیگری نیز در این منو گنجانده شده که دست کاربران را برای انتخاب آزاد می گذارد.