اندرویدبا سلام

گوشی باید s-offباشه که دراکثر مواقع روی گوشیهای جدید به صورت پیش فرض هست

گوشی را به فست بوت برده و دستور زیر را در adbوارد کنیدکد:
fastboot erase frp