Deep Sleep Battery Saver Pro - افزایش عمر باطری با مدیریت نرم افزار های در حال اجرا


اندروید


Deep Sleep Battery Saver Proبا استفاده از این برنامه می توانید برنامه ها و پردازش های تلفن همراه خود را مدیریت کنید
و کنترل مصرف بهینه باطری را در دست بگیرید.


اندرویداندروید


Deep Sleep Battery Saver Pro

Current Version: 1.9

Requires : Android 2.1


اندروید

What’s in this version:
- Changed User Present option to OFF as default
- Added languages: Danish, Greek, Finnish, Urdu


[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]