[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]

1-با این روش شما میتوانید نرم افزار های دانلود شده خود را جزو نرم افزار های سیستمی خود بکنید.
پس سوال بی مورد نکنید.
2-این برنامه نیاز من به روت می باشد .
برای حدف نرم افزار های سیستمی ساخته شده توسط خود.
3-بنده هیچ گونی مسولیتی را بر عهده نمیگیرم.

شروع آموزش
1-ابتدا نرم افزار لاکی پچر راباز کنید
اندروید
2-بعد بازی یا برنامه مورد نظر خود را پیدا کنید و تا مدتی لمس کنید
اندروید
وقتی لمس کوتاهی کردید منوی زیر باز میشود
3-روی گزینه backupکلپک کنید
ویرایش:با عرض پوز عکس گزینهrestoreرا نشان میدهد ولی بایدbackupرا بزنید

اندروید
4-روی گزینهbackup.apk file کلیک کنید تا فایل بک اپ ساخته شود
اندروید
همانطور که میبینید پیغام بک اپ گیری در پایین صفحه ظاهر شده
اندروید
5-روی گزینهrebuild &installکلیک کنید
اندروید
همانطور که میبینید وارد صفحه جدید شدید
6-روی نیو فولدرluckey patcherکلیک کنید
اندروید
بعد وارد صفحه جدیدی می شوید
7-روی نیو فولدر backup کلیک کنید
اندروید
همانطور که میبینید فایل backupگرفته شده اینجا امده
روی این فایلbackupکلیک کنید
اندروید
9-منوی زیر باز می شود و روی گزینه نشان داده شده کلیک کنیداندروید
10-در اینجا از شما میپرسد آیا میخواهید نرم افزار سیستمی شود یانه
روی گزینهyesکلیک کنید
اندروید
11- در حال انجام دادن عملیات
اندروید
12-با زدن گزینهyesگوشی شما ریبوت میشود
اندروید
حال بازی شما نرم افزار سیستمی شده
اندروید

به هیچ وجه این مطلب را در جایی منتشر نکنید