[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
1-ترفند بدون نیاز به روت می باشد
پس سوال اضافی نکینید
2-این ترفند بر روی iosهم کار میکند
-3کل این ترفند در کمتر از5دقیقه انجام میشود


شروع آموزش
1-ابتدا بازی را اجرا کنید
اندروید
2-روی گزینهplayکلیک کنید
اندروید
3-همانطور که میبینیدشما 5تا قلب دارید
اندروید
4-بر فرض ما یک مرحله را چند بار رفتیم و موفق نشدیم و میبینید تعداد قلب های خود0 است
اندروید
حالا مراحل اضافه کردن قلب
5- وار تنظیمات یا( settings)گوشی خود شوید

اندروید
6-وقتی وارد تنظیمات یا(settings)گوشی خود شدید دنبال گزینه تاریخ وساعت یا (data&time)بگردید
اندروید
7-وقتی وارد تاریخ وزمان یا(DATA & TIME)شدید تیک گزینهAUTOMATIC data&timeرا روشن کنید تا بتوانید ساعت گوشی خود را دست کاری کنید
اندروید
8-بعد ساعت گوشی خود را چهار الی پنچ ساعت به جلو ببرید و دوباره وارد بازی شوید
9-همانطور که شما مشاهده میکنید تعداد قلب ها دوباره به5 تا رسیده


اندروید