در گذشته داستان های مختلفی شنیده ایم درباره افرادی که گوشی موبایل جان آنها را نجات داده، به جان هم انداخته و یا گوشی هایی که خودشان از شرایط سخت جان سالم به در برده اند. این خبر را هم به جمع همان داستان ها اضافه کنید. ساعت 11 شب دوشنبه گذشته یکی از دانشجویان (مذکر) دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در مسیر بازگشت به آپارتمان خود بود که یک فرد مسلح از پشت به او نزدیک می شود و تلاش می کند کیف لپ تاپ را برباید.

در کش مکشی که میان سارق و دانشجوی 24 ساله در می گیرد، به ناگاه تیری از اسلحه شلیک می شود که به آیفون داخل جیب قربانی اصابت می کند. از خوش شانسی، گلوله کمانه می کند و ماجرا نیز همین جا خاتمه می یابد. از جایی که سارق همچنان آزادانه می گردد، این دانشجو نخواسته هویتش فاش شود و چگونگی رخداد نیز توسط هم اتاقی او به خبرگزاری nbc توضیح داده شده است. گویا دانشجوی بیچاره آنقدر شکه شده که درس و دانشگاه را رها کرده و فعلا برنامه ای برای بازگشت ندارد.