ویجت ClockQ


ClockQ - Ad-Free Donate

Android: 2.0 and up

Features:
- Choose between 38 GREAT FONTS
- 4x2 and 2x1 widgets
- Custom color
- Transparency option
- Rotation option
- Scale option
- Shadow effect
- Show date function
- Show AM/PM
- 24h/12h option
- Tap to open custom application
- Weather information °

اندروید

ویژگی ها:

امکان انتخاب فونت

ویدجت های 4x2 و 2x1

رنگ های سفارشی

نمایش تاریخ

گزینه 24h/12h

اطلاعات آب و هوا


ClockQ – Digital Clock Widget v3.0.6

اندروید

What’s in this version

Fixed weather showing ERROR


Server1
[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
Server2
[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]