آشنایی با ویروس Qdial.A

Qdial.A
اطلاعات:
اين تروجان ورژن كرك شده برنامه Mosquitos game ميباشد كه بر روي Symbian Series 60 Platform.اجرا ميشود.

اين برنامه از internet و peer-to-peer networks به دست مياد.
وقتي كه موبايل به اين تروجان آلوده شد شروع به فرستادن sms به يك شماره(كه هر بار عوض ميشه) ميكند . محتواي اين پيام چند شماره مخصوص پشت سرهم ميباشد كه ظاهرا براي دريافت جايزه است و ميتواند كاربر را تشويق به فرستادن آنها كند.!
شماره مورد نظر به United Kingdom (UK), Germany, Netherland و Switzerland ميباشد كه باعث افزايش قبض تلفن ميشود.
خوشبختانه اين Trojan قابل انتشار به شماره ارسال شده و يا دفترچه تلفن نمي باشد.

Disinfection :
خيلي راحت از بازي خارج شويد و به وسيله manager آنرا uninstall كنيد

تاپیک ها در مورد ویروس جداگانه قرار داده میشوند تا دسترسی به آنها راحت تر باشد