اگر تلگرام کند شده یعنی کارگروه دستور به فیلترینگ نداده استعضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: کارگروه درباره حکم قاطع برای فعالیت یا عدم فعالیت سرویس صادر می‌کند و از لحاظ قانونی در وظایف این کارگروه نیست که دستور به اختلال یا ایجاد کندی در سرویسی دهد.محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اظهار داشت: کندی یا اختلال در سرویس‌ها، ارتباطی با کارگروه تعیین مصادیق ندارد.عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: وظیفه و مسئولیت کارگروه، شناسایی محتوای دارای اشکال و تشخیص درباره مجرمانه یا غیرمجرمانه بودن محتوا است.وی ادامه داد: اگر فضایی مشکوک به مجرمانه بودن باشد کارگروه برای بررسی و تصمیم‌گیری تشکیل جلسه می‌دهد و حکم قاطع برای فعالیت یا عدم فعالیت سرویس صادر می‌کند. وی گفت: بنابراین از لحاظ قانونی در وظایف کارگروه نیست که دستور به اختلال یا ایجاد کندی در سرویسی دهد.