اگر ناسا بخواهد انسان را به ماه یا دیگر سیارات در سرتاسر جهان هستی بفرستد، نیاز به جایی دارد که کاوشگرانش را سکونت دهد. بنابراین به کمک ما نیاز دارد تا این محل‌های سکونت را برایش طراحی کنیم. این آژانس در همین راستا چالش طراحی محل سکونت سه بعدی را به راه انداخته است. رقابتی که باعث می‌شود بهترین خانه در فضا طراحی شود.

برای اولین فاز این چالش جایزه 50000 دلاری در نظر گرفته شده است، فازی که تنها به معماری می‌پردازد. فاز دوم، جایزه 1.1 میلیون دلاری دارد و به آن‌هایی تعلق می‌گیرد که طریقه ساختن اجزا و کل این سکونت گاه را از مواد بومی مثل خاک و سنگ دریابند.

ناسا امیدوار است که ایده‌های برتر می‌توانند نیاز به حمل مقدار زیادی سازه از زمین را برطرف کنند. این کار نه تنها بار سفر کاوشگران را سبک‌تر می‌کند، بلکه باعث می‌شود که در صورت هر گونه خرابی، امکان تعمیر از خود مواد موجود در سیاره‌ای که در آن حضور دارند فراهم باشد.