اندروید


در گذشته شایعاتی را شنیده بودیم که حکایت از تمایل کمپانی های مختلف به خرید شرکت بلک بری داشتند، برای مثال پیش از این در خبرها انتشار یافت که مایکروسافت قصد چنین کاری را دارد و البته مدتی بعد نیز حرف از لنوو به میان آمد و در نهایت نیز گمانه زنی ها به سوی سامسونگ جهت یافتند.
در این میان هرگز نامی از بلند آوازه ترین برند کنونی جهان یعنی اپل مطرح نگشته بود ولی حالا بخش اقتصادی یاهو در گزارشی از احتمال خریده شدن فعال کانادایی عرصه موبایل، یعنی بلک بری، توسط ساکنین کوپرتینو سخن به میان آورده است.
البته منابع مختلف تا حدی با دیده شک و تردید به گزارش مذکور نگاه می کنند و اکثراً این سئوال را مطرح می نمایند که چرا اپل در اوج بحران های مالی بلک بری پیشنهادی را مطرح نکرده و حالا که به نظر می رسد کانادایی ها در حال بهبود شرایط شان هستند و برای آن برنامه ریزی کرده اند به صرافت این کار افتاده است؟
در صورت صحت این خبر تنها یک دلیل برای خرید فوق الذکر توسط اهالی کوپرتینو وجود دارد و آنهم چیزی نیست جز علاقه ی آنها به تصاحب پتنت های ثبت شده به وسیله بلک بری که به نظر می رسد تعدادشان به هزاران عدد برسد.
البته ناگفته نماند که در طول سالیان گذشته اپل تقریباً هرگز میلی به خرید کامل یک کمپانی، آنهم تنها به خاطر پتنت هایش نشان نداده، مگر اینکه آن شرکت صاحب حق امتیاز تکنولوژی بوده که به نظر کاربردی و خاص می رسیده است.
برخی کارشناسان نیز حدس می زنند انتشار این شایعه تنها با هدف ایجاد تشنج و بالا بردن موقت قیمت سهام بلک بری صورت پذیرفته باشد، که البته در صورت درستی این موضوع هدف یاد شده تا حدی محقق گشته زیرا تا کنون و از لحظه درز شایعه به رسانه ها، سهام برند کانادایی مورد بحث با افزایشی ۶ درصدی مواجه شده است.