طی چند هفته پیش که با اختلال‌های سرویس اینترنت پر سرعت مخابرات که به صورت قطعی و وصلی‌های مکرر نمایان می‌شد، رضا خلیلی در گفتگو با خبرنگاران تشریح کرد: علت جدید اختلال‌هایی که توسط تیم فنی شناسایی شد، ناشی از اشکال در برخی مدل‌ مودم‌های مشترکان است؛‌ برخی از مدل‌ها در چند برند دارای ایراد هستند. درضمن اشکال در کمبود ای‌پی های متفاوت بوده؛ یعنی زمانی که آدرس مک تکراری باشد، در یک منطقه دو نفر مشترک در حال استفاده هستند که همزمان اینترنت یکی قطع شده و دیگری به اینترنت وصل می شود و برعکس این اشکال تکرار می‌شود و یا، مشترک جدید نمی‌توانست به شبکه متصل شود.
وی در ادامه صحبت‌های خود به کمتر شدن این مشکل و افزایش ای‌پی های متفاوت امید بخشید و اظهار داشت این مدل‌ها درحال شناسایی و تعویض هستند.

به این ترتیب مشترکانی که از مخابرات مودم گرفته باشند با آنها تماس گرفته می‌شود که برای تعویض مودم مراجعه کنند و مشترکانی که از مخابرات مودم نگرفته باشند پس از محرز شدن علت، اشکال به آنها اعلام می‌شود.در صحت گفته های خلیلی، معاون فنی و مهندسی مخابرات تهران افزود: سال گذشته مشکل قطعی و وصلی‌های مکرر ناشی از مشکل کمبود آی‌پی بود که اکنون آی‌پی لازم تا حد زیادی تامین شده و بخشی نیز برای مشترکان جدید در حال تامین است.