رابرت مک لوگلین استاد دانشگاه استرالیای غربی و از اعضای گروه تحقیق می گوید:« هدف اصلی پژوهش ما کمک به پزشکان در جراحی توده های سرطانی و خارج کردن کامل این بافت های بدخیم از بدن بیمار بود.»این میکروسکوپ آزمایشی مجهز به لنزی با شعاع کمتر از یک سوم میلیمتر تصاویر سه بعدی می گیرد. استفاده از این میکروسکوپ امیدی برای کمک به زنان مبتلا به سرطان پستان و کاش تعداد عمل های جراحی برای زدودن بافت و توده های بدخیم است. میکروسکوپ در حال حاضر روی نمونه پوست انسان آزمایش می شود.دکتر کریستوبل ساندرز جراح و متخصص سرطان پستان در استرالیا می گوید: «این ابزار بویژه برای مشاهده لبه های بخش جراحی شده و کسب اطمینان از باقی نماندن سلول بدخیم در محل جراحی است. واقعا می توانیم در بعد میکروسکوپی محل تومور را ببینیم. مشابه دستگاه اولتراساند یا سونوگرافی ولی در ابعاد میکروسکوپی است.»پژوهشگران امیدوارند این اختراع استفاده ای فراتر از جراحی های سرطان داشته باشد. آنها می گویند جراحان مغز و اعصاب و بیماریهای ریوی نیز به این ابزار توجه نشان داده اند. رابرت مک لوگلین می گوید: «اگر جراح دید و دانش بیشتری از بیماری ریوی مثلا آمفیزم یا بزرگ شدگی ریه داشته باشد، دانشمندان می توانند داروهای درمانی بهتری برای معالجه آن بسازند.»این پژوهشگران می گویند در صورت موفقیت در مراحل آزمایشی،این ابزار طی ده سال آینده بطور وسیعی در جراحی ها مورد استفاده قرار می گیرد.