سلام اکانت لول 60 هست ولی اندازه 75 قویه
جماشو نزدم و چهار بیلدره س دراگ سه و کینگ پنج
باور کنین نیاز مالی دارم وگرنه عمرا میفروختم خیلی سرش زحمت کشیدم
قیمتم 150
خواستین شمارتونو پ خ کنین تو واتس یا وایبر اسکرین شات میدم