Root Call Blocker - فيلتر كردن تماسها

اندروید
با این برنامه میتونید شماره هایی که مزاحمتون میشن رو فیل تر کنید تا دیگه بهتون زنگ نزنند
قابل نصب روی گوشی های روت شده

برخی ویژگی های نرم افزار:

تلفنتون هیچوقت زنگ نزنه
رد تماس های دلخواه
انتخاب پاسخ شبکه
استفاده از پروفایل های مختلف (لیست سیاه/لیست سفید)
خبر دادن هنگام رد تماس

Root Call Blocker Pro

Current Version:1.8.3.27

Requires : Android 2.1


اندروید

What’s in this version:
~ Fixed some minor bugs from user feedback
~ Updated daemon for transition to 2.0 beta

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]