گاه اوقات عوامل مختلفی مانند انواع تعدد شبکه‌های بی سیم یا عوامل جانبی سبب کاهش کارایی شبکه بی سیم می‌شوند، برای این مشکل می توانید از این برنامه کاربردی inSSIDer Enterprise بهره ببرید.
به گزارش دریچه فناوری اطلاعات باشگاه خبرنگاران؛ شبکه های بی سیم به قدری رواج پیدا کرده اند که شاید در هر محیط کوچک با تعدادی شبکه بی سیم مواجه شوید، گاهی تعدد این شبکه ها و عوامل جانبی سبب می شود، از کارایی و توانایی اصلی شبکه های بی سیم کاسته شود، این برنامه inSSIDer Enterprise با بررسی سیگنال های مختلف به شما اطلاعاتی جامع از وضعیت تاثیرگذاری آن ها ارائه می کند. در ضمن برنامه مانند یک نرم افزار مکان یاب عمل می کند و مختصات شما را به همراه اطلاعات مختلف بر روی نقشه نشان می دهد. از ویژگی های نرم افزار می توان به مواردی چون: استفاده کم از منابع سیستم، امکان ذخیره اطلاعات مکانی با فرمت های رایج، نمایش وضعیت سایر شبکه ها و ... اشاره کرد.