اولین دوره مسابقات برنامه نویسی اندروید موبیرو با همکاری دانشگاه تهران برگزار می گردد.
اطلاعات کامل در سایت
apptalent.ir

اندروید