با عرض سلام و درود خدمت دوستان

اینبار میخوام براتون فعال کردن قابلیت usb on the go رو اموزش بدم،،،

خوب


همونطور که میدونید گوشی های اکسپریا 2011 قابلیت ساپورت usb دارن
مثلا این گوشیها

xperia ray
arc
arc s
neo
neo v
Mini
.......
ﺍﯾﻦ ﺑﮕﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ xperia ﮐﻪ 2011 ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻮ ﺩﺍﺭﻥ ﺍﻣﺎ ﺭﻭ 6 ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎﻻ ﺗﺴﺖ ﮐﺮﺩﻡ
ﻭ ﺭﻡ ﻭ ﻓﻠﺶ ﺭﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﻻ ﺁﻭﺭﺩﻥ
ﺣﺎﻻ ﺁﻣﻮﺯﺵ

-1 ﮔﻮﺷﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺭﻭﺕ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺁﻧﺪﺭﻭﯾﺪ 2.3.4 ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ


-2 -Busybox ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺼﺐ ﺑﺸﻪ


-3 usb storage manager ﺭﻭ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﮐﻨﯿﺪ


ﺧﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍ ﺍﻭﻝ busy box ﺭﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ s u p e r user ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ

ﻫﻤﺸﻮ

ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺭﺩ ﺷﯿﺪ

ﺑﻌﺪ usb storage manager ﺭﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﯿﺪ

ﮔﺰﯾﻨﻪ Rotting check ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ok

ﺑﻨﻮﯾﺴﻪ

ﮔﺰﯾﻨﻪ busy box check ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ok

ﺑﻨﻮﯾﺴﻪ

طبق این عکس
اندروید

ﺣﺎﻻ ﻓﻠﺶ ﯾﺎ .... ﺭﻭ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﺑﻞ otg ﻭﺻﻞ

ﮐﻨﯿﺪ ﻭ

ﺩﺭ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻨﯿﺠﺮ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺭﻡ ﯾﻪ ﭘﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ
usbStorage ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﮐﻨﯿﺪ

البته حتما باید کابل usb on the go رو داشته باشید

دانلود برنامه USB STORAGE MANAGER

کد:
http://www.mediafire.com/?4oq8das7lhgzltb
دانلود busy box
کد:
http://www.mediafire.com/?c4a2gxcq8vcdx8p
سعی کنید حتما از busy box بالا استفاده کنید

موفق باشید