قبل از هر چیزی
درایور های LG نصب شده روی کامپیوتر خود را پاک کنید
ریست کنید
و درایور های جدید رو نصب کنید
کد:
http://tool.xcdn.gdms.lge.com/dn/downloader.dev?fileKey=UW00120120425
سپس تیک های usb debugging و unknown sources رو بزنید

روش اول : STUMP
برای رام های 4.4.2 تا 10A و 10B


1.در ابتدا راحتترین شیوه روت این گوشی که روی رام های 10a و 10B تست شده (تیک Unknown sources رو بزنید )
این برنامه رو دانلود کنید

کد:
http://downloads.codefi.re/jcase/Stump-v1.2.0.apk
نصب کنید

اجرا کنید

گزینه GRID رو بزنید بعد از چند لحظه پیغام میده که گوشی رو ریبوت کنید (کلید پاور رو نگه دارید و گزینه ریست رو انتخاب کنید )

بعد از اینکه گوشی بالا اومد برنامه supersu رو نصب کنید

کد:
http://d-h.st/LDK
وارد برنامه supersu بشید پیغام اپدیت میده گزینه continue سپس normal رو انتخاب کنید
تمام

- - - Updated - - -

2.استفاده از
PurpleDrakeابتدا برنامه مذکور رو دانلود کنید
کد:
http://downloads.codefi.re/thecubed/lg_g3/purpledrake/PurpleDrake-Lite_R03.tar.gz
تیک usb debugging و unknown sources رو بزنید

سپس گوشی رو وصل کنید

برنامه رو اجرا کنید
طبق دستورالعمل برنامه جلو برید (چند بار اینتر بزنید )

(چند بار گوشی ریست می شود )

بعد از اینکه گوشی بالا اومد برنامه supersu رو نصب کنید
کد:
http://d-h.st/LDK
وارد برنامه supersu بشید
پیغام اپدیت میده
گزینه continue سپس normal رو انتخاب کنید
تمام


این روش روی جدیدترین اپدیت هم جواب میده

___________________________________________