به دو روش میشه رام های رسمی روی این گوشی نصب کرد که در زیر به ان می پردازیمروش اول :


یک پوشه به نام DLOAD در SDCARD ایجاد کنید
فایل UPDATE.APP رو در پوشه DLOAD بریزید و گوشی را خاموش کنید.
همزمان دکمه های Vol up و Vol Down را نگه دارید بعد گوشی را روشن کنید و بعد چند ثانیه از روشن شدن گوشی دکمه ها را رها کنید و منتظر بمانید تا مراحل نصب تمام شود.
روش دوم :یک پوشه به نام DLOAD در SDCARD ایجاد کنید.
فایل UPDATE.APP رو در پوشه DLOAD بریزید.
داخل گوشی به مسیر Settings-> Storage-> Software Upgrade-> SD Card Upgrade-> Confirm-> Upgrade برید و گزینه Upgrade انتخاب کنید. منتظر بمانید تا مراحل آپدیت تمام شود.