آموزش قفل کردن بوت لودر ARC رو براتون آماده کردم که امیدوارم مورد توجه تون قرار بگیرهکد:
http://www.mediafire.com/download/skz5z7d4d7k1bck/%D9%82%D9%81%D9%84+%D8%A8%D9%88%D8%AA+%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86+%D8%A2%D8%B1%DA%A9.MP4