در این آموزش تصویری با نحوه ی نصب کاستوم رام بر روی Lg Optimus 3D آشنا خواهید شد.


پیش نیاز :


روت بودن گوشی
کد:
http://www.mediafire.com/download/al36764k0d9b9sm/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%86%D8%B5%D8%A8+%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%85+%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%B1+%D8%B1%D9%88%DB%8C+Lg+Optimus+3D.flv