سلام، دوستان رام 4،4 برای گو دارید که به سبک اکسپریا باشه؟
یعنی دارای واکمن و آلبوم و هوم مخصوص اکسپریا باشه؟؟
دنبال همچین چیزی میگردم چون تز کاستم رام ها زیاد خوب نیستن

Just dreaming to stay alive