وارد قسمت settingیاتنظیمات گوشی شده .
به قسمت application manager یابرنامه ها رفته.
وقتی که وارد شدید.3قسمت وجود دارد.
1.downloaded
2.Runing
3.All
در قسمت Downloaded شما میتوانید فقط برنامه هایی که نصب کردید حذف و یاForce Stopکنید.
در قسمت Runing میتوانید برنامه هارا ببندید تا گوشی شما روان وسرعت بالا وهنگ نکند.
در قسمت All هم میتوانید برنامه های سیستمی را غیر فعال (Disable)کنید.مواظب باشید برنامه هایی که نمیدونید چیه غیر فعال نکنین .میتونید برنامه هایی مثل :
Chat on.File manager.....وغیره رو غیر فعال کنین (وقتی که برنامه ای غیرفعال بشه ایکون از صفحه لانچر میره)وچیزایی که دوست دارین نباشه.
تماماندروید
================================================== =====================================
یه بارم میگم:برنامه هایی که نمیدونید چیه غیر فعال نکنین