لیست رام های گوشی Galaxy Fit
PDA: S5670ZCKPA

CSC: S5670OZHKPA

Version: 2.3.6

Date: 2012-07-05

Regions: China, Hong Kong

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]

===============================================

PDA: S5670JPKT4
CSC: S5670OJPKT1
Version: 2.3.6
Date: 2012-06-18
Regions: ایران

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]