در این تاپیک تمام رام های رسمی موجود برای گوشی سونی Xperia Z قرار میگیرد.

جهت استفاده از این رام ها بایستی از نرم افزار فلش تولز استفاده کنید


[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]Android Version
Phone Model
Rom Version Country
Download Link
4.1.2
C6603
i 10.1.A.1.350 FRENCH GENERIC [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.1.2
C6603 i 10.1.A.1.434 Hong Kong [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.1.2 C6603 i 10.1.A.1.434 Generic NL [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.1.2 C6603 i 10.1.1.A.1.253 SG [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.1.2 C6603 i 10.1.1.A.1.253 Global [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.2.2
C6603
10.3A.0.423 Generic Spain [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.2.2 C6603 10.3A.0.423 Generic Ukraine [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.2.2 C6603 10.3A.0.423 Generic NL [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.2.2 C6603 10.3A.0.423 Generic France [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.2.2
C6603 10.3A.0.423 Generic Honk kong [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.2.2 C6603
10.3A.0.423 Generic Belgium [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.2.2 C6603 i10.3.1.A.0.244 Proximus Belgium [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.2.2 C6603 i10.3.1.A.0.244 Generic Central Europe [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.2.2 C6603 i10.3.1.A.0.244 Generic Nordic [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.2.2 C6603 i10.3.1.A.1.10 France’s Orange [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.2.2 C6603 i10.3.1.A.2.74 Generic Denmark [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.2.2 C6603 i10.3.1.A.2.67 Global [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]


Android Version
Phone Model
Rom Version Country
Download Link
4.1.2 C6602
i 10.1.A.1.434 india [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.1.2
C6602 i 10.1.1.A.1.253 Global [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.2.2 C6602 10.3A.0.423 Generic Taiwan [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.2.2 C6602 10.3A.0.423 India Unbranded [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.2.2 C6602 10.3A.0.423 Middle East [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.2.2 C6602 i10.3.1.A.0.244 India Generic [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.2.2 C6602 i10.3.1.A.0.244 Middle East [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.2.2 C6602 i10.3.1.A.0.244 Global [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.2.2 C6602 i10.3.1.A.2.67 Generic [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
4.2.2 C6602 i10.3.1.A.2.67 Middle East [فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]


برای دیدن اسکرین شات ها به لینک زیر مراجعه کنید
کد:

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]