اندروید

با سلام خدمت شما عزیزان اینم رام های مخصوص مینیPDA: S5570JPKT2
CSC: S5570OJPKT2
Version: 2.3.6
Date: 2012-05-08
Regions: United Arab Emirates

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]

=====================================

PDA: S5570XWKTN
CSC: S5570OXXKTB
Version: 2.3.6
Date: 2012-03-14
Regions: Netherlands

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]

====================================

PDA: S5570JPKT2
CSC: S5570OJPKT2
Version: 2.3.6
Date: 2012-04-13
Regions: ایران

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]