اندروید
1-ابتدا نرم افزار rom tool box proکه در بخش های قبل گذشتم دانلود کنید.
2-نرم افزار رو نصب کنید
3- برید به صفحه ی سوم ودر اونجا برید به بخش boot animations
4-در اون بخش هر لوگویی رو که می خواهید دانلود کنید
5-لوگو رو اینستال کنید کوشه
6-بعد از ریبوت شدن گوشی لوگو عوض میشه
اندروید