RUU] رام های رسمی One X
در این تاپیک میتونین مجموعه رام های رسمی این گوشی رو پیدا کنین .

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
Android 4.0.4 + Sense 4.1

نسخه اروپا با بیلدنامبر 2.17.401.2

نسخه آسیا با بیلدنامبر 2.14.707.3


[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]


Android 4.0.3 + Sense 4

نسخه هنگ کنگ با بیلدنامبر 1.29.708.9


[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]


نسخه خاورمیانه با بیلدنامبر 1.29.415.11


[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]


نسخه اروپا با بیلدنامبر 1.29.401.12


[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]


نسخه هند با بیلدنامبر 1.28.720.10


[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]


نسخه تایوان با بیلدنامبر 1.29.709.7


[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]


نسخه آسیا با بیلدنامبر 1.29.707.11


[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]