ویژگی ها:

 • Team Win Recovery Project 2.2.1


 • CIFS Supportروش نصب:


 • با استفاده از Odin
 1. گوشی رو خاموش کنید و با نگه داشتن دکمه های Power + Home + Vol Down به حالت Download Mode برید
 2. Odin رو اجر کنید
 3. از فایل PIT استفاده نکنید و هیچ انتخابی رو بجز "Auto reboot" و "F. Reset Time" رو تیک نزنید
 4. فایل kernel.bin.md5 رو در PDA بار گزاری کنید. و برای شروع فرایند فلش Start رو کلیک کنید.
 5. منتظر اتمام فرایند باشید.
 • با استفاده از DD (برای استفاده از این روش گوشیتون باید ROOT باشه)
  • فایل kernel.bin.md5 رو استخراج کنید و توی sdcard/ کپی کنیو
  • Terminal emulator رو باز و دستورات زیر رو اجرا کنید.


  1. su
  2. dd if=/sdcard/kernel.bin.md5 of=/dev/block/mmcblk0p15
  3. reboot


  • منتظر باشید تا گوشی reboot بشه.دانلود کرنل:
کد:
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1306264&d=1346938317