[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]


[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]


با استفاده از نرم افزار ر ادین در قسمت PDA فایل کرنل را بزارید و نصب کنید .... حتما تیک Re-Parition را ورداریداندروید